Majáková loď Trinity House č. 11 => Breeveertien

(Feuerschiff / Lightship Trinity House No. 11)

poloha

position

position

St. Govans

většinu času (meistens / mostly)

ponor

tiefgang

drought

4,6m
v provozu

benutzt

in use

1951 - 1986 stavitel

bauwerft

builder

Philip & Son

Darmouth; Devon, England

délka/šířka

länge/breite

long/wide

36,27m / 7,6m současná pozice

aktuelle position

present position

Wijnhven tegenover nr. 101

Rotterdam

Loď byla v roce 1995 odtažena do Rotterdamu, kde byla opravena a přejmenována na "Beeveertien" a sloužila jako restaurace zaměřená na jídla z mořských plodů. V roce 2007 byla znovu prodána a v květnu 2009 odtažena do doku na opravu. Po opravě by opět měla sloužit jako restaurace. Loď je k vidění poblíž námořního muzea. (Maritiem Muzeum Prins Hendrik)

Nach der renowierung war das Schiff übergenannt als "Beeveertien" und diente als Restaurant. / After the ship was sold to Rotterdam (1995) it was restored, renamed (as Beeveertien) and used as seafood restaurant.

 

Majákové lodě - Nizozemsko (Feuerschiffe-Niederlande/Lightships-Netherlands)

Majákové lodě - Velká Británie (Feuerschiffe Großbritanien / Lightships Great Britain)

Nizozemsko (Niederlande/Netherlands)

Index list