Harwich Low (Range Front) (3)
v provozu

in betrieb

in use

výška

höhe

high

stavitel

baumeister

engineer

1818-1863 9m John Rennie Sr.
Harwich Low (Range Front) (2) 1727-1818(?)
Harwich Low (Range Front) (1) 1665-1727
Tyto majáky v roce 1863 nahrazeny majáky v Dovercourt  // This two towers were replaced by the Dovercourt Lights / Diese zwei Leuchttürme waren mit die Türme im Dovercourt ersatzt.

 

Harwich High (Range Rear) (2)
v provozu

in betrieb

in use

1818-1863
výška

höhe

high

21m
stavitel

baumeister

engineer

John Rennie Sr.
Harwich Low (Range Front) (1) 1665-1818(?)

 

V obci Harwich se nachází základna Trinity House. Mimo jiné jsou zde opravovány/upravovány bóje a také majákové lodě.
(Man kann im Harwich auch Trinity House depot finden / There is the Trinity House Depot in the town.)

Během mé návštěvy v listopadu 2009 byly v okolí k vidění tyto majákové lodě:
(Feuerschiffe die waren im Harwich im November 2009 / lightvessels seen in Harwich in November 2009)

Lightvessel # 19
Lightvessel # 22
Lightvessel # 24

Lightvessel #18

 

Anglie (England)                                       Velká Británie (Großbritanien/Great Britain)                                       Index list

Majákové lodě - Velká Británie (Feuerschiffe Großbritanien / Lightships Great Britain)