Zvon z majáku Spit Bank, který se používal jako zvukový signál za mlhy
Nebelglocke aus Spit Bank / Fog bell from Spit Bank

Lucerna z bóje
Eine Laterne aus alte Tonne / Lantern from old buoy

Dělo, které se používalo na majáku Dún Laoghaire East jako signál za mlhy
Nebelkanone aus Dún Laoghaire East / Fog gun from Dún Laoghaire East

Detail děla (Detail der Kanone / detail of the fog gun)

Lucerna z LANBY (pravděpodobně Arklow LANBY)
Eine Laterne aus dem LANBY / Lantern from LANBY

Model LANBY (konkréthě Codling). Toto zařízení dříve nahrazovalo majákové lodě. V současné době jejich životnost končí a postupně je nahrazují Super-bóje.
Modell des Codling LANBY. Es ersatzt das Codling Feuerschiff / Model of Codling LANBY. It was used to replace the lightvessels.

Zvon z majákové lodi Albatross 2
Die Glocke aus dem Feuerschiff Albatross 2 / Bell from the Albatross 2 lightvessel

Zvon z majákové lodi Tern
Die Glocke aus dem Feuerschiff Tern / Bell from the Tern lightvessel

Irské majákové lodě měly své plakety. Dvě zůstaly v majetku CIL a jsou v muzeu v Baily. Jsou z lodí Osprey (1955) a Skua (1959).
Plaketten aus die irischen Feuerschiffen / Plaques from irish lightvessels

Světlo, které se dříve používalo v lodích. Toto je z kuchyně.
Das Licht das man in Feuerschiffe benutzt. Dieses war in der Küche / Light which was used on the lightvessels. This one was in the kitchen

Model první (známé) irské majákové lodě - Richmond
Das Modell des ersten irischen Fuerschiffes - Richmond / model of first known irish lightvessel - Richmond

Model majákové lodě Tern
Das Modell des Feuerschiffes Tern / model of lightvessel Tern

Model majákové lodě Penguin
Das Modell des Feuerschiffes Penguin / model of lightvessel Penguin

Detail modelu majákové lodě Penguin
Detail des Modells des Feuerschiffes Penguin / detal from model of lightvessel Penguin

Model majákové lodě Petrel 2
Das Modell des Feuerschiffes Petrel 2 / model of lightvessel Petrel 2

Model majákové lodě Petrel 2
Das Modell des Feuerschiffes Petrel 2 / model of lightvessel Petrel 2

Detail modelu majákové lodě Petrel 2
Detail des Modells des Feuerschiffes Petrel 2 / detal from model of lightvessel Petrel 2

Model majákové lodě Cormorant 2
Das Modell des Feuerschiffes Cormorant 2 / model of lightvessel Cormorant 2

Původní čočka z majáku Dún Laoghaire East (též Kingstown East). Tato čočka byla v majáku v letech 1896-1968. Po elektrifikaci v roce 1968 byla nahrazena čočkou z majáku Blackrock (Sligo).
Die erste Lens aus Dún Laoghaire East (auch Kingstown East). Es war zwischen Jahren 1896-1968 benutzt; nach die Elektrizierung war sie ersatzt mit die Lens aus dem Leuchtturm Blackrock (Sligo) / the first lens which was used in Dún Laoghaire East (also Kingstown East). It was in operation between 1896-1968; after electrification it was replaced by lens from lighthouse Blackrock (Sligo).

Původní čočka z majáku Dún Laoghaire West.
Die erste Lens aus Dún Laoghaire West. / original lens from Dún Laoghaire West.

Různé druhy žárovek, které se používaly v majácích
Verschiedene Lichtquellen die man in Leuchttürme benutzte / different light sources used in lighthouses

Různé druhy světelných zdrojů.
Verschiedene Lichtquellen die man in Leuchttürme benutzte / different light sources used in lighthouses

Různé druhy světelných zdrojů.
Verschiedene Lichtquellen die man in Leuchttürme benutzte / different light sources used in lighthouses

Parabolické zrcadlo, které se používalo k zesílení světla v majáku.
Parabolischer Spiegel der man zu die Verstärkung des Lichtes benutzte / parabolic mirror which was used to make the light more visible

Automatika - "sluneční ventil" používaný pro automatické zapínání bójí s plynovým světelným zdrojem
"Sonneventil" - man benutzte es zum Automatisierung der Gastonnen / Sun valve for the Gas Buoy Lantern