v provozu od

in betrieb von

established

automatizován

automatisiert

automated

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

viditelnost

tragweite

nominal range

charakteristika

charakteristik

characteristics

stavitel

Baumeister

engineer

               
1867 1961 57°02'N 34m 34m 18 n.mil Fl W 20s David & Thomas Stevenson
    2°34'W        

Lt.Nr.: A3680

 

Přístup: pouze lodí (lze využít například Explorer Fast Sea Chartres), maják leží na ostrově Auskerry 5km jižně od ostrova Stronsay; lze jej vidět např. cestou z Lerwicku (Shetlandy) do Kirkwallu, k ostrovu se lze dostat člunem v rámci výhlídkové plavby - Cychartres

Aufreise: nur schiff (Explorer Fast Sea Chartres); Auskerry liegt cca 5km südlich vom Insel Stronsay / Acces: only by boat (Explorer Fast Sea Chartres); site open, tower closed. Auskerry is cca 5km south from Stronsay

Správce (Operator):

Historie (Historie/history) - ENG

Northern Lighthouse Board

http://www.nlb.org.uk/ourlights/history/auskerry.htm

 

Orkney                                Velká Británie (UK)                       Index list