Výška = výška majákové budovy od základů po špičku věže (černě označené)

Výška světla = výška světla nad hladinou moře (červeně označené)

Höhe = höhe des Turmes / Feuer höhe = höhe des Lichtes über die Meer

 

High = hight of the tower (from ground to the top of the building) / Elevation = high of the lihght over the sea level