Ustka (Stolpmünde) 2

Lt.Nr.: C2930

v provozu od

in betrieb von

established

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

charakteristika

charakteristik

characteristics

viditelnost

tragweite

nominal range

čočka

lens

lens

             
1892 54°35'16,6"N 21,5m 22,2M Oc W 6s 18n.mil 1° řád
  16°51'16,2"E         1° order

Maják je přístupný veřejnosti (denně, 9-18)
(Besichtigungsmöglichkeit, 9-18 / open for public 9-18)

 

Ustka (Stolpmünde) 1 1871-1892 / olejová lampa s kovovým držákem umístěná na lodivodské stanici, červené světlo
(Öllampe mit Mitallinse am Mast am Lotsenhaus; rotes Licht / oil lamp with mirror on mast on the pilot station; red light)
Ustka (Stolpmünde) 0 ještě před tímto světelným značením, byla pro orientaci používána věž kostela
(vorher war als Seezeichen der Kirchenturm benutzt / befor was used as see-sign the church tower

 

Ustka (Stolpmünde) mola

 

Polsko (Polen/Poland)                         Index list