Přístup: pouze lodí. Maják lze vidět z parkoviště u ropného terminálu Sullom Voe (z Lerwicku po A970 na sever, odbočit na B9076)

Aufreise: nur mit dem Boot. Sichtbar von den Ölterminal Sullom Voe (A970 richtung Nord fahren, dann an B9076 abbiegen) / Acces: only by boat; visible from the carpark nearby Sullom Voe Oil Terminal (follow A970 to north, then turn on the B9076)

MAPA / MAP (Blanches Geo & Ungam & Scatsta Ness & Sella Ness & Fugla Ness)

 

Shetland                         Skotsko (Scottland)                    Velká Británie (UK)                       Index list