MAJÁK (klasický) /SF/

(Sea Light / Seefeuer)

Jedná se o nejznámější (a také nejpopulárnější) typy majáků. Co se týká vzhledu jedná se povětšinou o vysokou kulatou věž s oválnou svítilnou. Umístěny bývají na z dálky dobře viditelných místech (vysoko na kopci, na kraji mysu atp). Dříve na každém majáku bydlel "správce majáku", který měl na starosti kromě běžné údržby i zapínání / vypínání světla. V současné době je takto "osídlených" majáků - vzhledem k jejich postupné automatizaci - pomálu.

V první řade je jejich úkolem ukázat lodím, které jsou na volném moři, linii pobřeží, proto se v nich také používá hodně silné světlo.

Např. Fanad Head (Irsko)

 
ORIENTAČNÍ MAJÁK /OrF/

(Orientation Light / Orientierungsfeuer)

Oproti "klasickým" majákům jsou tyto majáky menší a slouží k orientaci, když se loď přiblíží z volného moře blíž k pevnině. Není tedy třeba je osazovat tak silným světlem.

K této skupině majáků patří i "přístavní majáky", které svým specifickým signálem (blikáním) označují konkrétní přístav (nebo specifické místo). Nejsou však schodné s majáky na molech nebo u vjezdů do přístavu.

Mezi "orientační" patří např. Ranzow na Rujáně.

Zvláštní částí jsou "majáky" na řeckých ostrovech (jinde jsem tento typ majáků nepotkala). V angličtině pro ně existuje pojem Beacon, v němčině jsem našla název Das Feuer am Kap. Jedná se o kovové konstrukce, na kterých je umístěno světlo. Nachází se na mysech a většinou jsou těžko přístupné. Fungují na solární energii.

Např. Dihalia; Is. Ptichia; Akr. Agh. Ekaterinis

 
NAVÁDĚCÍ MAJÁK /LF/

(Direction light / Leitfeuer)

Tento maják neslouží pouze k určení pozice, ale na obtížně průjezdných místech označuje i správnou cestu (podobně jako "směrové" majáky). K tomu jsou používány barevné sektory: bílý - loď se nachází na správné cestě a červený nebo zelený - loď musí uhnout buď vlevo nebo vpravo (podle barvy kterou vidí) a tím se dostane na správnou cestu. Zelený a červený sektor má také nižší viditelnost (většinou jen 12 námořních mil). Viditelnost bílého sektoru bývá většinou 16 námořních mil.

Např. maják Borkum (Německo)

 
MAJÁK OZNAČUJÍCÍ ZMĚNU SMĚRU /QF/

(Quermarkenfeuer)

I tento typ majáků používá barevné sektory (minimálně 3). Maják svítí napříč kurzu a prostředním sektorem naznačuje, kde se má změnit směr.

Jedná se většinou o přídavné označení lodních cest. Vzhledem k tomu údržba majáků není levná, byla většina majáků tohoto typu deaktivována.

Příkladem tohoto typu majáku je např. Gellen na ostrově Hiddensee.

 
"SMĚROVÝ" (vodící) MAJÁK /OF nebo UF/

 (Leading light / Richtfeuer)

Za špatné viditelnosti patří tyto majáky mezi nejdůležitější. Umožňují lodi najít cestu bez pomoci jiných orientačních bodů. Jedná se vždy o 2 majáky za sebou, vždy mají odlišnou výšku (bližší je nižší = UF než vzdálenější OF). Ve chvíli, kdy loď "vidí" oba majáky za sebou, pohybuje se správným směrem.    

Např. Maasmond (Holandsko)

 
"VAROVNÉ" SVĚTLO /WF/

(Warning Light / Warnfeuer)

Červeným sektorem označuje nebezpečné místo (podvodní útes, vrak, mělčinu ...). Někdy používá také zelený sektor - tím označuje většinou "nejisté vody".

Např. maják De Ven v Holandsku nebo Maidens Rocks (Irsko)

   
MAJÁK NA MOLE /MF/

(Molo Lights / Molenfeuer)

Tyto majáky označují většinou vjezdy do přístavu případně hodně úzkých prostor. Umístěny bývají na koncích mola. Podle mezinárodních pravidel jsou označeny červeně nebo zeleně. V menších přístavech může být i jen 1 molo.   

 

 

Např. Warnemünde nebo Laxey