Tuskar Rock

Lt.Nr.: A5838 / ARLHS IRE-076

v provozu od

im betrieb von

established

automatizován

automatisiert

automated

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

viditelnost

tragweite

nominal range

charakteristika

charakteristik

characteristics

             
1815 1993 52°12,2'N 34m 33M 24 n.mil QFl (2) W 7.5s
    06°12,4'E        

 

Irsko (Irland/Ireland)                        Index list