Schilbolsnol (2)

Lt.Nr.: B0859 / ARLHS NET-066

v provozu od

in betrieb von

established

poloha

position

position

výška

höhe

high

     
1977 53°00,5'N 21m
  04°45,7'E  
 
výška světla

feuer höhe

elevation

viditelnost

tragweite

nominal range

charakteristika

charakteristik

characteristics

     
28M 15/12/11 n.mil F WRG
Přístup: z Den Helder férou na ostrov Texel; maják leží cca 2 km severozápadně od přístavu t'Horntje

Aufreise: mit der Fähre aus Den Helder nach Insel Texel; der Turm ist 2km nordwestlich vom Hafen t'Horntje / Acces: from Den Helder take ferry to island Texel, the tower is 2km northwest from t'Horntje

 

Schilbolsnol (1) 1912-1977

 

Schilbolsnol - lucerna (Latern/lantern)

Pic. from: Klaus Huelse - Meine-Leuchtturm-Seite

Lucerna pochází z majáku Rottumberoog (z 1883; byl v ústí řeky Ems na Německo-Nizozemských hranicích). V roce 1956 byla přemístěna na původní maják Schilbolsnol (který byl postaven v roce 1912). Po nahrazení tohoto majáku současným byla lucerna darována námořnímu muzeu v Oudeschild, kde má být vystavena.

Laterne war an den Leuchtturm Rottumberook (1833; in der Fluß Ems). In 1912 es war an den alten Schilbolsnol Leuchtturm gegeben. Dech dem Ersatz des neues Leuchtturmes es war gegeben dem Marinen Museum in t'Horntje. / Lanter originally from lighthouse Rottumberook (establ. 1883 in mouth of river Ems). In 1912 was the lanter placed on the previous light at Schilbolsnol, after replacing the light, the lantern was donated to the museum in t'Hornthe.

 

 

Nizozemsko (Niederlande/Netherlands)                         Index list