pic.from: http://www.enter.net.pl/www/latarnie_morskie/index2.htm

Antarktydzie / Arctowski (Antarctica)
Che³mska Góra
Czo³pino (Scholpin)
Dar³owo (Rügenwalde)
Elblag (Elbing) - Leuchtbake
Frombork
G¹ski(Funkenhagen)
Gdañsk (Danzig)       

Gdynia
Góra Szwedów
Hel (Hela)
Jaros³awiec (Jershöft)
Jastarnia - Bór
Jastarnia Wies (Heisternest)
Kikut (Wiselka) 53°59'N / 14°35'E / 1962- / Lt.Nr.: C2892
Ko³obrzeg (Kolberg)

Krynica Morska (Kahlberg)             

£eba
Niechorze (Groß-Horst)
Oksywie (Oxhöft)
Radum Front & Rear  Range ? 53°35'N 14°36'E
Regoujœcie historický (historical) -1539 / cca 54°09'N / 15°21'E
Rowokó³
Rozewie (Rixhöft) východní maják (ost/east)
západní maják (west)
Sopot                          
Stilo
Œwinoujœcie (Swinemünde)
Tolkmicko / Tolkemit
Ustka (Stolpmünde)
Winetta historický (historical) - ústí øeky Odry do Balt. moøe
W³adys³awowo

 

Kanal Piastowski + Zalew Szczecinski (Stettiner Haff)

 

Index list