Gatteville - Pointe de Barfleur (2)

Lt.Nr.: A1454 / ARLHS FRA-300

v provozu od

im betrieb von

established

automatizován

automatisiert

automated

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuerhöhe

elevation

charakteristika

charakteristik

characteristics

viditelnost

tragweite

nominal range

             
1835 1984 49°41,8'N 75m 72M Fl (2) W 10s 29n.mil
    01°15,9'W        
2003
2010
Accueil du phare de Gatteville
ASCEE 50
50760 Gatteville le Phare
tel.& fax: 02.33.23.17.97
možnost prohlídky - cena 2 €
(besichtigung möglichkeit / open for visitors)
http://perso.club-internet.fr/ehouba2/pharegat2

Petrolejová lampa

Petrolejová lampa s žárovou punčoškou

Oblouková lampa z majáku Gatteville

Augustin Frensel

 

Gatteville - Pointe de Barfleur (1)
v provozu

im betrieb

in use

výška

höhe

high

1780-1835 25m

 

Pointe de Barfleur

 

 

Sever (Nord/North)                       Francie (Frankreich/France)                       Index list