v provozu od

in betrieb von

established

automatizováno

automatisiert

automated

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

viditelnost

tragweite

nominal range

1888 48°28´N 55 m 75 m 32 mil.
    5°08´E      

Lt.Nr.: A1844

   

 

Bretagne                       Francie (Frankreich/France)                       Index list