Peristeres (Rock Isl.) - Nisis Peristerai

Φαρος Περιςτερες

poloha

position

position

39°47,6´N

19°50,9´E

Lt.Nr.: E3750

v provozu

in betrieb

in use

1828-
výška

höhe

high

10m
výška světla

feuer höhe

elevation

23m
viditelnost

tragweite

nominal range

5 mil
charakteristika

charakteristik

characteristics

Fl R 5s
Původní maják, postavený v roce 1828, zničen. Současná stavba je z roku 1872

Erste Leuchtturm, vom 1828, zerstört. Dieser Turm erbauet 1872 / Previous lighthouse, from 1828, destroyed. Present tower 1872.

 

 

Řecko (Griechenland/Greece)                         Index list