Voronstov (Reydovyy) - Воронцовский передний (3)
přední maják / unterfeuer / range front

Lt.Nr.: E5082

v provozu od

im betrieb von

established

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuerhöhe

elevation

charakteristika

charakteristik

characteristics

viditelnost

tragweite

nominal range

           
1954 46°29,8'N 26m 27M Fl (3) R 12s 15n.mil
  30°45,7'E        

 

Voronstov (Reydovyy) - Воронцовский передний (2) 1888-WWII
Voronstov (Reydovyy) - Воронцовский передний (1) 1834-???