Mont-Saint-Michel - Tour Gabriel
historický (historisch/historical)
ARLHS FRA-760

1881-1904 / 8m / FR
Majákové světlo bylo umístěno ve věži "Tour Gabriel" na západní straně pevnosti a bylo využíváno pro označení doby, kdy bylo možné k ostrovu doplout lodí tj. po určitou dobu před přílivem a určitou dobu po něm. Světlo bylo zrušeno, protože se zjistilo, že jej nikdo nevyužívá.

------------------------------------------

Mont-Saint-Michel (hora Sv. Michaela) je hora, která je za přílivu obklopena vodou, za odlivu k ní lze dojít "suchou nohou", což značně pomáhalo mimo jiné i při obraně (v současné době k ostrovu vede silnice, takže je místo stále přístupné).
Na hoře je postaven klášterní kostel (11-16.stol), klášterní budovy a opevnění (13.-15.stol). Během francouzské revoluce byl celý klášterní komplex využíván jako vězení. Vězení bylo posléze zrušeno a byl obnoven klášter.
Celý ostrov je od roku 1979 zapsán na světovém seznamu UNESCO.

Podrobné informace o Mont-Saint-Michel viz Wikipedie CZ.

Mont-Saint-Michel - INFO-DE / INFO-EN

 

 

Sever (Nord/North)                       Francie (Frankreich/France)                       Index list