Lornel

ARLHS FRA-759

v provozu

im betrieb

in use

automatizován

automatisiert

automated

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuerhöhe

elevation

charakteristika

charakteristik

characteristics

viditelnost

tragweite

nominal range

             
1805-1944 11.1904 ? ? ? ? ?
    ?        

 

 

Sever (Nord/North)                       Francie (Frankreich/France)                       Index list