12.-15.11.2008

 

Hned po příletu do Londýna jsem opět vyrazila nejdříve k Trinity Buoy Wharf, kde byly dílny na výrobu a opravy bójí majákové organizace Trinity House. V areálu je testovací maják Blackwall Light a jsou tam také ukotveny 2 bývalé majákové lodě -  "Lightship # 93" a od letošního roku i "Lightship # 95".

Na pátek jsem měla naplánovaný na sever od Londýna. První zastávkou byly dva majáky v městečku Dovercourt. Odtud jsem pokračovala pěšky do města Harwich - jsou zde jednak 2 neaktivní majáky a dále Trinity House depot. Přímo u mola byla ukotvena a restaurována majáková loď č. 19. Nedaleko břehu pak byly ukotveny další dvě majákové lodě patřící Trinity House - č. 22 a č. 24. Dále je poblíž břehu ukotvena majáková loď č. 18, ta však již do flotily Trinity House nepatří.
Na cestě zpět do Londýna jsem se zastavila ještě ve městě Colchester, v jehož blízkosti je další neaktivní majáková loď - č. 16 (z druhé řady). V Colchesteru začalo bohužel pršet, takže další zastávka - do Tillbury (majáková loď č. 15) - byla zrušena.

V sobotu jsem se vydala východním směrem od Londýna. Jela jsem do Rochesteru a otamtud do obce Hoo a tamní maríny - zde jsou ukotveny 3 bývalé anglické majákové lodě - č. 80, č. 86 a č. 88. Dále tam měla být původně irská majáková loď (Cormorant), která však je předělaná na jachtu a bohužel se mi ji nepodařilo objevit. Z Hoo jsem jela zpět do Rochesteru, podívala se na místní hrad a pokračovala k Medway Bridge Marina, kde jsem se chtěla podívat na další majákovou loď - č. 16 (z první řady). Tato loď sloužila dříve jako restaurace, v současné době je ale v rekonstrukci. Z Rochesteru jsem zamířila zpět do Londýna. V plánu jsem ale měla ještě 2 zastávky. První v Gravesend: jednak 2 majáky ve městě - Royal Terrace Pier a Town Pier - a také starý maják Shornmead (nový maják Shornmead jsem vyfotografovala cestou vlakem. Druhá zastávka byla v Northfleet, kde jsem si opět vyfotografovala 2 tamní majáky.

Poslední den jsem si nechala na návštěvu British Museum a procházku po Londýně.

 

Anglie (England)                                               Velká Británie (Großbritanien/Great Britain)

Majákové lodě - Velká Británie (Feuerschiffe Großbritanien / Lightships Great Britain)

Cesty (Tours)                                                    Index list