30.8.-2.10.2008

Během 3denní návštěvy Londýna jsem kromě jiného chtěla vidět i nějaké majáky a majákové lodě v okolí.

Hned po příletu jsem tedy vyrazila nejdříve k Trinity Buoy Wharf, kde byly dílny na výrobu a opravy bójí majákové organizace Trinity House. V areálu je testovací maják Blackwall Light a je tam také ukotvena majáková loď "Lightship # 93", která má být používána jako fotostudio. Odsud jsem se přesunula k Toweru, protože poblíž je sídlo Trinity House - bohužel probíhala rekonstrukce budovy. Dále jsem se snažila najít dánskou majákovou loď Fyrskib X, která měla být v St. Catherine's Dock jako restaurace - ale nebyla tam. Posléze jsem zjistila, že byla odtažena do Kodaně.

Další den jsem vyrazila vlakem ven z Londýna. Prvním cílem bylo městečko Grays, kde se na břehu řeky Temže nachází vrak anglické majákové lodi "Lightship # 38" - u tohoto vraku je zatím stále poznat, že se jednalo o majákovou loď. V případě mé další zastávky tomu tak už bohužel není. Vrak lodi "Lightship # 44", který je v národním parku Watt Tylor National Park, se podobá už spíše zarostlému ostrůvku než lodi.
Při cestě zpět jsem se ještě jednou stavila v Grays a podél řeky šla k majáku Stoneness.

Poslední den jsem se jela podívat do Greenwich, kde je národní námořní muzeum (National Maritime Museum - vstup zdarma). V muzeu je řada exponátu - mezi nimi byla nejzajímavější původní lucerna ze skotského majáku Tarbat Ness.

 

Anglie (England)                                               Velká Británie (Großbritanien/Great Britain)

Majákové lodě - Velká Británie (Feuerschiffe Großbritanien / Lightships Great Britain)

Cesty (Tours)                                                    Index list