poloha

position

position

 
60°22´N
1°00´W

 

Přístup: pouze lodí, maják lze vidět z Mossbank (z Lerwicku po A970 na sever, odbočit na A968)

Aufreise: nur mit dem Boot, Sichtbar aus Mossbank (A970 richtung Nord, dann an die A968 abbiegen) / Acces: only by boat, visible from Mossbank (follow A970 to north, turn on the A968)

 

Shetland                        Velká Británie (UK)                       Index list