v provozu od

in betrieb von

established

automatizováno

automatisiert

automated

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

viditelnost

tragweite

nominal range

1870 1979 48°54,5´N 57 m 48 m 15/12/10 mil.
    3°05,2´E      

Lt.Nr. A1738

   

 

Bretagne                       Francie (Frankreich/France)                       Index list