Langeliniekaj

 

*********************

neaktivní (nicht aktiv / inactive)

 

výška / höhe / high => 4m

V pozadí pohledu je vidět ostrov Trekroner s hlavním majáke a také původní maják Trekroner Forfyr.

 

Sjælland                                  Dánsko (Dänmark/Denmark)                                         Index list