v provozu od

in betrieb von

established

automatizováno

automatisiert

automated

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

viditelnost

tragweite

nominal range

1845 48°38´N 19 m 87 m 23 mil.
    3°53´E      

Lt.Nr.: A1800

   

 

Bretagne                       Francie (Frankreich/France)                       Index list