Majáková loď Trinity House č. 24
ex IRL Cormorant 2

(Feuerschiff / Lightship Trinity House No. 24 - IRL Cormorant 2)

délka/šířka

länge/breite

long/wide

40,5m / 8,1m
poloha

position

position

IRL - ?

Dowsing / Channel / East Goodwin

ponor

tiefgang

drought

5,9m
rok postavení

baujahr

built

1964 stavitel

bauwerft

builder

Charles Hill

Bristol, England

v provozu (maj.loď)

im betrieb (feuerschiff)

in use (lightvessel)

1964-1983 - IRL = Cormorant 2

1983-> = Trinity House LV 24

současná pozice

aktuelle position

present position

Harwich, UK
Model lodi je vystaven v muzeu v majáku Baily.

Das Modell ist im Baily Light Museum.
Model of the ship is in the Baily Light Museum.

 

Po vyřazení z flotily Commissioners of Irish Lights byla loď prodána Trinity House a 9.2.1983 byla z Dun Laoghaire [Dan Líry] poblíž Dulinu odtažena lodí THV Winston Churchill do Velké Británie, kde je nadále používána jako majáková loď s číslem 24.
Původní název lodi je Cormorant, to v angličtině znamená KORMORÁN.

Nach dem Auserdienststellung im Commissioners of Irish Lights war das Schiff  an Trinity House verkauft und am 9.2.1983 nach Großbritanien abgeschleppt. Dort dient es als Lightvessel Nummer 24. / after decommision by Commissioners of Irish Lights it was sold to Trinity House and on 9.2.1983 towed to UK where it is used as Lightvessel # 24

 

 

Majákové lodě - Irsko (Feuerschiffe Ireland / Lightships Irland)

Majákové lodě - Velká Británie (Feuerschiffe Großbritanien / Lightships Great Britain)

 

Index list