Konstanz - Imperia / ostmole
(východní molo / ost molo)

NEAKTIVNÍ
nicht aktiv / inactive

v provozu

in betrieb

in use

výška

höhe

high

   
1842-??? 9m
 

 

 

Bodensee                             Německo (Deutschland/Germany)                             Index list