Kish Bank

Lt.Nr.: A5865 / ARLHS IRE-048

v provozu od

im betrieb von

established

poloha

position

position

automatizován

automatisiert

automated

výška

höhe

high

výška světla

feuerhöhe

elevation

charakteristika

charakteristik

characteristics

viditelnost

tragweite

nominal range

             
1965 53°18,7'N 1992 31m 29M Fl (2) W 20s 22n.mil
  05°55,3'W          

Dříve (od 1811) bylo toto místo označenou majákovou lodí.

Früher (seit 1811) war dieser Ort bei einem Leuchtschiff gekennzeichnet / previously (from 1811) marked by a lightship.

Maják je na hlavní stránce kalendáře Commissioners of Irish Lights. Je z doby, kdy byl z majáku odstraňován jeřáb, který sloužil k dopravování materiálu do majáku. Vzhledem ke stavbě heliportu již není potřeba.
historie (CZ)

 

 

Irsko (Irland/Ireland)                        Index list