Na výlet na Jutský poloostrov - Jylland - jsem vyrazila se svými rodiči.

Jylland je poloostrov sousedící s Německem. Nejjednodušší cesta je směr Hamburg, Flensburg a dále do Dánska. Na Jutském poloostrově je hustá síť ubytování. My jsme využívaly chatky v kempech a hostely ("family rooms". I v září je ale lepší si toto ubytování zamluvit předem.

6.-7.9.2007   Ve čtvrtek večer jsme vyrazili z Prahy směr Drážďany -> Magdeburg -> Hamburg -> Flensburg. Po přejetí německo-dánských hranic jsme odbočili z dálnice směrem na městečko Ribe [ríbe]. Jedná se o nejstarší dánské město, které je velice malebné a stojí na návštěvu. Z Ribe jsme se vydali dále na sever do města Esbjerg [esbjeur]. Jedná se o velký přístav a tak tam také (mimo jiné) bylo dost majáků - Trafikhavn; Konsumfiskerihavn; Industrifiskerihavn. V Konsumfiskerihavn je také majáková loď Motorfyrskib # I - "Horns Rev", která je přístupná, ale bohužel jen od května do konce srpna. V Esbjergu doporučuji vylézt na starou vodárenskou věž (nad přístavem), odkud je nádherný výhled na okolí. Směrem z Esbjergu na sever jsme přejeli do Strandby, kde je námořní muzeum a dále do obce Sæddingstrand. Ta je zajímavá tím, že se tam nachází směrové majáky - avšak ne jenom "přední" a "zadní" ale také "prostřední" - Mellemfyr. V prostoru Esbjerg-Sæddingstrand se nachází více majáků - některé se nám bohužel objevit nepodařilo. Pozdě odpoledne jsme pokračovali k majáku Blåvandshuk, který je přístupný veřejnosti. Po prohlídce jsme se vydali dále na sever, zastavili jsme se u majáku Lyngvig a pokračovali do Thorsminde, kde jsme měli ubytování.
8.9.2007   Ráno (bohužel nebylo nejhezčí počasí - ale vpodstatě nepršelo) jsme se vydali za dalšími majáky. První na řadě byl Bovbjerg, na útesu u obce Ferring. Po prohlídce jsme pokračovali až do obce Thyborøn, odkud jezdí trajekt přes ústí Limfjord (vpodstatě se nejedná o fjord, je to kanál, který táhne napříč poloostrovem a spojuje Severní a Baltské moře). Odtud jsme se kousek vrátili zpět a pokračovali podél jižního okraje Limfjordu směrem na Lemvig a Toftum Bjerge (maják Toftum se nám bohužel nepodařilo objevit). Dále jsme pokračovali k majáku Grisetåodde, který označuje úžinu Oddesund. Odtud jsme pokračovali dále na západ k městečku Vile, kde jsme se snažili najít maják Langerodde, avšak i tentokrát jsme byli neúspěšní. Pokračovali jsme tedy dále do Glyngøre, kde jsme přejeli na poloostrov Mors. Tam jsme se ubytovali v kempu Kirk-Vig a poté vyrazili ještě na kratší prohlídku poloostrova. Maják Vodstrup (Livö Brending) se nám také nepodařilo nají, alespoň jsme si prohlédli městečko Morsø a také směrové majáky Sillerslev Forfyr a Bagfyr.
9.9.2007   Ráno jsme vyrazili za dalšími majáky. První z nich byl Agger-Tange, ke kterému jsme se dostali po hezké procházce po pláži, dále jsme pokračovali k majáku Lodbjerg, ze kterého byla nádherná vyhlídka na okolí. Dále byly majáky Vorupør a potom město a maják Hantsholm. Poblíž majáku je pevnost z druhé světové války - MuseumsCenter Hanstholm, která je přístupná veřejnosti a určitě stojí za prohlídku. Stejně tak stojí zato vystoupat na věž majáku odkud byl opět nádherný výhled na okolí. Z Hanstholmu jsme se vydali do obce Løgstør, kde je velice zajímavý maják. Dále jsme pokračovali do města Ålborg. Původně jsme chtěli navštívit námořní muzeum ale nakonec jsme to z časových důvodu vzdali (alespoň jsem si zvenčí vyfotila maják Tårs Forfyr a lucernu majákové lodě Fyrskib XVIII) a rovnou vyrazili k Lindholm Høje, což je jedno z nejrozsáhlejších dánských prehistorických pohřebišť (cca 5 km severovýchodně od Ålborgu). Odtud jsme pokračovali přes obec Løkken k majáku Rudbjerg Knude. Toto místo je významné tím, že se zde za posledních cca 50 let zvedla písková duna a narostla do takové výšky, že vpodstatě zakryla maják. Provoz majáku byl ukončen v roce 1968. V současné době je písková duna z poloviny již za majákem a hrozí, že se maják zřítí do moře. Z Rudbjerg Knude jsme se vydali dále na sever, kde jsme měli ubytování ve městě Hirtshals.
10.9.2007   Brzy ráno jsme vyrazili k majáku Hirtshals, který obklopuje řada větších či menších pevností z druhé světové války. Bohužel tento maják byl uzavřen. Z Hirtshals jsme pokračovali dále na sever k nejvzdálenějšímu cíli naší cesty - Grenen. Cestou jsme zajeli k Råbjerg Mile - je to jedna z největších "pohybujících se" pobřežních dun Evropy. Rozlota této "pouště je cca 1km2 a pohybuje se "rychlostí" cca 15m za rok severovýchodním směrem - vřele doporučuji návštěvu - je to něco naprosto úžasného. Další zastávkou byl kostel Den Tilsendede Kirke - kostel zasypaný pískem, ze kterého zbyla pouze horní část věže. Po ujetí pár kilometrů jsme konečně dorazili k nejsevernějšímu cípu jutského poloostrova - Grenen (z Prahy 1757km). Grenen je místo, kde se setkává Kattegat (Balt) a Skagerrak (Severní moře). Během několika posledních let se tento výběžek prodloužil o cca 1km. Každý rok na toto území přibývá cca 800.000m3 písku a mění tak stále jeho vzhled. Jižně od Grenen je město Skagen [sgéen], kde se nachází 2 přístavní majáky, 2 "normální" majáky a také 2 historické majáky - jeden vahadlový. Ze Skagenu jsme se vydali na pomalou cestu zpět - první zastávkou bylo město Frederikshaven, kde jsme měli ubytování v hostelu. Kousek od hostelu byl u benzínky k vidění další vahadlový maják.
11.9.2007   Po ranní prohlídce města jsem vyrazila na ostrov Læsø [lésö]. V přístavu jsem kromě majáků na mole objevila další 2 vahadlové majáky. Z trajektu jsem si vyfotila majáky Nordre Rønner a Læsø Rende. Na ostrově jsem si půjčila kolo a vyrazila na cca 30km vyjížďku po ostrově. Nejvyšší bod ostrova je cca 8m nad mořem, takže to nebylo nic hrozného. Cestou jsem viděla řadu hezkých domků, z nichž některé měly střechy pokryty mořskými řasami místo došků nebo tašek. Cca v půlce cesty byl maják Syrodde.
12.9.2007   Na tento den jsme měli naplánovaný výlet na ostrůvek Hirsholm. Je to malý ostrůvek cca 7km severovýchodně od Frederikshavenu, na kterém je malá vesnice (s cca 10 obyvateli), 2 majáky, 2 vojenskými bateriemi a ptačí rezervací. Po návratu jsme se vydali podél pobřeží směrem na jih. Cestou jsme se stavili u další "sady" pevností z druhé světové války a pak pokračovali do obce Hals. Z této obce jezdí féra přes kanál Limfjord do Egense. Bylo odsud možné zahlédnout i maják Hals Barre a majáky Korsholm (Egense) - 2 "přední" majáky vzdálené od sebe 9m (od pobřeží cca 1,5km). Po přejetí kanálu jsme pokračovali dále na jih do obce Hadsund, kde jsme měli zajištěné ubytování.
13.9.2007   Ráno jsme zajeli do obce Kongsdal, kde je na parkovišti umístěn původní maják Thyborøn Bagfyr. Odtud jsme pokračovali dále na jih do obce Udbyhøj. Původní maják byl přeměněn na soukromé obydlí, nový maják se nachází v poměrně zalesněné části obce a tak se nám bohužel ani jeden z nich nepodařilo nalézt. Po tomto neúspěchu jsme se vydali dále na jih za dalšími majáky a krásami Dánska. První na cestě byl Gjerrild, dále Fornæs a již neaktivní Grenå Havn vest u jachtového přístavu Grenå s nádhernými víkendovými domky. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo zajistit ubytování na ostrově Anholt, výlet byl vynechán a pokračovali jsme dále jižním směrem. Z dálky byl vidět maják na ostrově Hjelm. Ve městě  Ebeltoft [ébeltof] jsme si kromě majákové lodi Fyrskib XXI (ze které má být kavárna - bohužel zavřená) prohlédli zejména Fregatu Jylland - válečný trojstěžník s parním pohonem, nejdelší dřevěná loď na světě. Loď je po nákladné rekonstrukci a spolu s přilehlým muzeem stojí za prohlídku. Cestou dále do města Århus jsme se chtěli podívat na maják Ebeltoft Vig a Kalö Vig, ale ani jeden z nich se nám nepodařilo najít. Pokračovali jsme tedy dále na poloostrov Helgenæs na jehož nejjižnějším cípu je maják Sletterhage. Odsud jsme pak jeli do druhého největšího dánského města - Århus [órhus] - kde jsme měli zamluvené ubytování.
14.9.2008   Dopoledne jsme za deštivého počasí vyrazili na obhlídku města a přitom jsme se stavili v přístavu. Po prohlídce města jsme jeli do přístavu Hov Havn. Kousek od přístavu jsme se ubytovali v kempu. Odpoledne jsme jeli na poslední "ostrovní" výlet. Trajektem jsme z Hov Havn jeli na ostrov Tunø. Na ostrově je kostel, který zároveň slouží jako maják - Fyr Kirke.
15.9.2007   Ráno jsme se zajeli podívat do měst Vejle a Jelling. Ve městě Jelling se nacházejí nejdůležitější a nejproslulejší vikingské památky celé Skandinávie. Jedná se o 2 královské mohylové hroby prvního známého dánskeho krále a jeho manželky - Grom Starý (900-940) a Thyra. V kostele - Jelling Kirke - jsou nejstarší dánske fresky (poč. 12. stol); na jednou ze dvou runových kamenů před kostelem je nápis - jedná se o první kodifikaci slova Dánsko.

Po nákupu na rybím trhu jsme vyrazili na cestu zpět do Prahy. Celkově jsme ujeli 3.286km.

 

Užitečné linky: (WEB links/useful links) DK Camping
Danhostel
féra Hals->Egense

 

 Cesty (Tours)                                                    Index list