obrázek z (picture from) Offshore Radio Fleet,
použito se souhlasem / used by permission
Gunfleet
v provozu

in betrieb

in use

1850-1920
výška

höhe

high

?
V roce 1974 byla věž používána jako pirátská radiová stanice - viz info (anglicky) Offshore Radio Fleet.

In 1974 was the tower used as a pirate offshore radio station - see Offshore Radio Fleet.

 

 

Anglie (England)                                       Velká Británie (Großbritanien/Great Britain)                                       Index list