Großer Vogelsand

ex-Lt.Nr.: B1340

v provozu

in betrieb

in use

poloha

position

position

výška

höhe

high

     
1975-1999 54°00'N 39m
  08°29'E  
Maják byl postaven v roce 1975 na původním stanovišti majákových lodí Elbe 2. Cena stavby byla 15mil. marek. Po deaktivování v roce 1999 byl maják pronajat, měl být používán na konference a pro ubytování. Tyto plány bohužel nevyšly vzhledem k vysokým nákladům na rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že i náklady na údržbu jsou vysoké, má být maják v roce 2008 zlikvidován. Maják je 20km severozápadně od Cuxhaven.

Dieser Turm  war auf dem Platz der Feuerschiffstation Elbe 2 Erbauet. Es war deaktiviert im Jahre 1999 es war vermietet und es sollte für Konferenzen und Unterkunft benutzt. Die Rekonstruktion sollte zu teuer sein und dehalb hatte das Plan nicht geklappt. Der Turm soll im Jahre 2008 zerstört sein / The tower replaced the lightship station Elbe 2. After deactivation in 1999 it was leased with plans to use it for accomodation & conferences. Due to high costs of renovation this plan collapsed. The tower is supposed to be demolished in 2008.

 

 

Severní moře (Nordsee)                            Německo (Deutschland/Germany)                       Index list