v provozu od

in betrieb von

established

automatizováno

automatisiert

automated

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

viditelnost

tragweite

nominal range

1898 48°22´N 24 m 15 m 5 mil.
    4°44´E      

Lt.Nr.: A1872

   

 

Bretagne                       Francie (Frankreich/France)                       Index list