Fastnet (2)

Carraig Aonair

Lt.Nr.: A5702

v provozu od

in betrieb von

established

poloha

position

position

stavba

bau

built

automatizován

automatisiert

automated

výška

höhe

high

         
1904 51°23,3'N 1899-1903 1989 54m
  09°36,1'W      
 
výška světla

feuerhöhe

elevation

viditelnost

tragweite

nominal range

charakteristika

charakteristik

characteristics

design stavitel

baumeister

built by

         
49M Fl W 5s 27n.mil William Douglass James Kavanagh

 

Použito se souhlasem / Used with permission Commissioners of Irish Lights

Fastnet (1)

Carraig Aonair

v provozu

im betrieb

in use

1854-1904
Původní maják byla kovová konstrukce. Po zprovoznění nového majáku byl původní maják odstraněn. Ponecháno z něj bylo jen první patro, které bylo používáno jako sklad oleje.

 

 

Irsko (Irland/Ireland)                        Index list