Enkhuizen Range Rear

v provozu

in betrieb

in use

1888-1932
poloha

position

position

52°42,0'n

5°17,7'E

výška

höhe

high

14m
Maják je oficielně od roku 1932 neaktivní; je na něm však umístěno aktivní světlo

Das Licht ist ofiziel nicht aktiv, aber ein aktives Licht ist montiert an die Struktur / oficialy inactive since 1932, there is light mounted on one of the legs

výška světla/charakter.

feuer höhe/charakter.

elevation/character.

cca 5m / C R Přístup: na molu v centru města Enkhuizen (z Amstr. po A7/E22 a N302)

Aufreise: in Zentrum in Enkhuisen (aus Amstr. A7/E22 und N302) / Acces: in the centre of Enkhuizen (from Amstr. follow A7/E22 & N302)

 

Nizozemsko (Niederlande/Netherlands)                         Index list