v provozu od

im betrieb von

established

automatizován

automatisiert

automated

elektrifikován

elektrifiziert

electrified

poloha

position

position

 
1843 <1921? 1978
51°28.6'N
     
9°42.2'W
 
výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

viditelnost

tragweite

nominal range

charakteristika

charakteristik

characteristics

       
14 m 20 m 13/11 n.mil. LFl WR 8s

 

Irsko (Irland/Ireland)                        Index list