Pointe Fagnet (2)

neaktivní (nicht aktiv/inactive)

ARLHS FRA-756

v provozu

im betrieb

in use

poloha

position

position

výška

höhe

high

     
1834-1901 49°46,0'N 15/21m
  00°22,0'E  
V roce 1994 byl maják přeměněn na signální stanici.

Ab 1994 als eine Signalstation benutzt / 1904 converted to signal station

 

 

 

Sever (Nord/North)                       Francie (Frankreich/France)                       Index list