Blankenese Oberfeuer

Lt.Nr.: B1568,71  /  ALHRS FED-040

v provozu od

in betrieb von

established

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

charakteristika

charakteristik

characteristics

viditelnost

tragweite

nominal range

           
1984 53°33'21,3"N 40m 84n.mil Iso W 4s 16n.mil
  9°48''58,2"E        

Oberfeuer

Unterfeuer

Blankenese Unterfeuer

Lt.Nr.: B1568,7  /  ALHRS FED-039

v provozu od

in betrieb von

established

poloha

position

position

výška

höhe

high

výška světla

feuer höhe

elevation

charakteristika

charakteristik

characteristics

viditelnost

tragweite

nominal range

           
1984 53°33'27,9"N 42m 41m.n.m. Iso W 4s 13n.mil
  9°47'45"E        
Oba majáky mají být v průběhu 2008 nebo 2009 zbořeny a nahrazeny novými. "Horní" maják - Oberfeuer - má být s výškou 70m nejvyšším německým majákem.

Beide Türme sollen cca im 2008 oder 2009 bei neuen Türmen erzatzt. Das Oberfeuer soll mit der Höhe 70m der höchste Leuchtturm des Deutschlands sein / Both towers shoud be during 2008 or 2009 replaced by new towers. The rear light - Oberfeuer - should be with the hight of 70m the highest lighthouse of Germany.

 

Labe (Elbe)                           Německo (Deutschland/Germany)                         Index list