Blackwall Light

Trinity Buoy Wharf, 64 Orchard Place, Blackwall

Maják Blackwall nebyl nikdy využíván v námořní dopravě. Trinity House jej využíval k testování a při vývoji zařízení pro majáky, které byly v jejich správě. Například v roce 1869 optika pro maják Wolf Rock Light. Byl také používán pro školení správců majáků. V budově prováděl své pokudy i Michael Faraday.
Původně byly na budově 2 majáky. První byl postaven v roce 1854 a ve 20. letech 20. století byl zdemolován. Druhý maják byl postaven v roce 1864 podle návrhu sira Jamese Douglasse. Lucerna byla nainstalována v roce 1866 firmou Campbell Johnstone & Comp.
V současné době je maják součástí  Urban Space Management Ltd.
V areálu jsou zakotveny 2 majákové lodě LS 93 a LS 95.

Es waren hier 2 Leuchttürme. Erster war erbauet 1854 und demolisched in 20. Jahren des 20. Jh. Der zweite war erbauet in 1864 und war als test und training Leuchtturm benutzt. In der Area kann man auch zwei englische Feuerschife sehen LS 93 und LS 95. / Originally there were two lights at this place. The first (built in 1854 was demolished in the 1920s. Second (build in 1864 by sir James Douglass) was used for testing and training purposes by Trinity House. In the area are moored 2 ex-Trinity House lightvessels - LS 93 and LS 95.

 

Anglie (England)            Velká Británie (Großbritanien/Great Britain)                                         Index list

Majákové lodě - Velká Británie (Feuerschiffe Großbritanien / Lightships Great Britain)