23.6.2003   Opět chvilka volna a tak jsem vzala taťku na výlet. Z Prahy jsme jeli přes Plzeň do Frankfurtu nad Mohanem k naší známé
24.6.2003   Po prohlídce města jsme pozdě v noci vyrazili směrem na Aachen a Brüssel - a pokračovali směrem k moři
25.6.2003   Ráno jsme dorazili do Westende, odtud jeli do Nieuwpoortu, Oostende a Blankenberge. V Blankenberge nebylo v hostelu volno a tak jsme jeli zpět do Oostende, kde jsme sehnali ubytování
26.6.2003   Hned ráno jsme vyrazili do Brugge a po prohlídce města do Brusselu. Odtud jsme pozdě večer odjeli směr Německo
27.6.2003   Brzy ráno jsme dojeli do města Fulda, po prohlídce tohoto překrásného města jsme jeli na hrad Wartburg a po jeho prohlídce přes Plzeň zpět do Prahy

 

 Cesty (Tours)                                                    Index list