Gji Dukatit 4020'N 1925'E
Ishull I Sazanit 4030'N 1917'E
Karavastase 4053'N 1926'E
Kep I Lagit 4109'N 1926'E
Kep I Palermos 4003'N 1948'E
Kep I Palit 4125'N 1924'E
Kep I Rodonit 4135'N 1927'E
Kep I Shengjinit 4149'N 1935'E
Kepi Gjuhezes 4025'N 1918'E
Kepi I Durresit 4119'N 1926'E
Kepi I Gallovecit 4026'N 1920'E
Kepi I Jugor 4029'N 1917'E
Kepi I Kalase 4025'N 1929'E
Kepi I Treporteve 4031'N 1924'E
Lume Vijose 4039'N 1919'E
Mali Renzit 4149'N 1934'E
Shen Vasilit 4023'N 1924'E
Thalassa Khimarras 4013'N 1929'E

 

Index list